ترتیب بر اساس:
دنیس استرت، مهناز آذرنیا (مترجم)، سیده غدیره میرابوالقاسمی (مترجم) دنیس استرت
ناشر: دانشگاه تربیت معلم - شهریور 1387
400000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 1403
800000 ریال 640000 ریال
بروس ام کارلسون، مهناز آذرنیا (مترجم)، محدثه محمدی ساردو (مترجم)، الهه امینی (مترجم)، سیده غدیره میرابوالقاسمی (مترجم)، محمد رجبی (مترجم)، ساره رجبی (مترجم)، محسن عیسایی (ویراستار) بروس ام کارلسون
ناشر: دانشگاه تربیت معلم - دی 1392
1200000 ریال
مهناز آذرنیا، مجید رجبی، یاسر تهمتنی مهناز آذرنیا
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه تربیت معلم) - تیر 1387
58000 ریال
مهناز آذرنیا (مترجم)، هنگامه رضوی (مترجم)، محمدحسین نوری (مترجم)، باقر مینایی (مترجم)، بهناز شوهانی (مترجم)، فرزانه دهقانی (مترجم)، فرزاد رجایی (مترجم)، مجید کاتبی (مترجم)، اکرم ابوالحسن زاده (مترجم)، فاطمه ملک (مترجم)، مرضیه پناهی (مترجم)، طاهره مازوچی (مترجم)، فاطمه افشاری (مترجم)، فهیمه محمدقاسمی (مترجم) مهناز آذرنیا (مترجم)
ناشر: جعفری - آبان 1389
224500 ریال
مهناز آذرنیا (مترجم)، هنگامه رضوی (مترجم)، محمدحسین نوری (مترجم)، باقر مینایی (مترجم)، بهناز شوهانی (مترجم)، فرزانه دهقانی (مترجم)، فرزاد رجایی (مترجم)، مجید کاتبی (مترجم)، اکرم ابوالحسن زاده (مترجم)، فاطمه ملک (مترجم)، مرضیه پناهی (مترجم)، طاهره مازوچی (مترجم)، فاطمه افشاری (مترجم)، فهیمه محمدقاسمی (مترجم) مهناز آذرنیا (مترجم)
ناشر: جعفری - تیر 1390
132000 ریال
مهناز آذرنیا (مترجم)، هنگامه رضوی (مترجم)، محمدحسین نوری (مترجم)، باقر مینایی (مترجم)، بهناز شوهانی (مترجم)، فرزانه دهقانی (مترجم)، فرزاد رجایی (مترجم)، مجید کاتبی (مترجم)، اکرم ابوالحسن زاده (مترجم)، فاطمه ملک (مترجم)، مرضیه پناهی (مترجم)، طاهره مازوچی (مترجم)، فاطمه افشاری (مترجم)، فهیمه محمدقاسمی (مترجم) مهناز آذرنیا (مترجم)
ناشر: جعفری - تیر 1390
132000 ریال
مهناز آذرنیا مهناز آذرنیا
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 1382
9000 ریال
مهناز آذرنیا، دنیس استرت، سیده غدیره میرابوالقاسمی مهناز آذرنیا
ناشر: رادبانو - 1382
25000 ریال
مهناز آذرنیا مهناز آذرنیا
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - اردیبهشت 1388
25000 ریال
مهناز آذرنیا مهناز آذرنیا
ناشر: نوید شیراز - 1381
9500 ریال
مهناز آذرنیا مهناز آذرنیا
ناشر: نوید شیراز - دی 1388
19000 ریال
مارگیت پاولکا، یورگن روت، الهه امینی (مترجم)، محدثه محمدی ساردو (مترجم)، غدیره میرابوالقاسمی (ویراستار)، حدیث زینلی (ویراستار)، مهناز آذرنیا(زیرنظر) مارگیت پاولکا
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد استان البرز (خوارزمی) - آذر 1401
2500000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد