ترتیب بر اساس:
کنت رایان، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم)، مهرا کتابی (ویراستار)، صونیا کاظم زاده (ویراستار) کنت رایان
ناشر: گلبان - بهمن 1390
245000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
2000000 ریال 1600000 ریال
لیون اسپیراف، ملک منصور اقصی، صونیا کاظم زاده، مهرا کتابی، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، روشنک قطبی (مترجم)، یوسف شیری (مترجم)، سهیلا کاظم زاده (مترجم) لیون اسپیراف
ناشر: گلبان - 1381
55000 ریال
مک دونالد کانینگهام، گری کانینگهام، نورمن گانت، کنت لونو، لاری گیلسترپ، جان هوس، کاترین ونستروم، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، مهرا کتابی (ویراستار)، ملک منصور اقصی (زیرنظر) مک دونالد کانینگهام
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - آبان 1391
350000 ریال
امیل نواک، جاناتان برک، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، مهرا کتابی (ویراستار)، ملک منصور اقصی(زیرنظر) امیل نواک
ناشر: گلبان، قاضی جهانی - تیر 1399
1590000 ریال
امیل نواک، جاناتان برک، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، مهرا کتابی (ویراستار)، ملک منصور اقصی(زیرنظر) امیل نواک
ناشر: قاضی جهانی، گلبان نشر - مرداد 1399
1590000 ریال
بهرام قاضی جهانی، مهرا کتابی، رامک اسماعیلی آزاد بهرام قاضی جهانی
ناشر: گلبان - مرداد 1399
جاناتان برک، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، مهرا کتابی (ویراستار)، ملک منصور اقصی(زیرنظر) جاناتان برک
ناشر: قاضی جهانی، گلبان نشر - دی 1399
1790000 ریال
ملک منصور اقصی، صونیا کاظم زاده، مهرا کتابی، مک دونالد کانینگهام، بهرام قاضی جهانی (مترجم) ملک منصور اقصی
ناشر: قاضی جهانی - 1381
60000 ریال
جاناتان برک، مهرا کتابی، نیلی مهرداد، بهرام قاضی جهانی (مترجم)، سهیلا انصاری پور (مترجم) جاناتان برک
ناشر: گلبان - 1382
155000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد