ترتیب بر اساس:
پاتریک ال. جاکوبز، منصور صاحب الزمانی (مترجم)، امیرحسین براتی (مترجم)، سعید بحیرایی (مترجم)، مهبانو قادری (مترجم)، رضا قهرمانی (مترجم)، پروین خدادادی (مترجم) پاتریک ال. جاکوبز
ناشر: حتمی - تیر 1402
4390000 ریال 3951000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
650000 ریال 450000 ریال
سیدغلامحسین رحیمی، علیرضا خادمی، نرجس خادمی، مهبانو قادری (ویراستار) سیدغلامحسین رحیمی
ناشر: مفتون همدانی - 1391
20000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد