ترتیب بر اساس:
پاتریک ال. جاکوبز، منصور صاحب الزمانی (مترجم)، امیرحسین براتی (مترجم)، سعید بحیرایی (مترجم)، مهبانو قادری (مترجم)، رضا قهرمانی (مترجم)، پروین خدادادی (مترجم) پاتریک ال. جاکوبز
ناشر: حتمی - تیر 1402
4390000 ریال 3951000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
هیمن محمدی (مترجم)، نادر رهنما (مترجم)، منصور صاحب الزمانی (مترجم)، لارس انگبریسن (ویراستار)، روآل بار (ویراستار) هیمن محمدی (مترجم)
ناشر: پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - مرداد 1398
650000 ریال
جیسن برومیت، منصور صاحب الزمانی (مترجم)، ابراهیم محمدعلی نسب (مترجم)، محمد فلاح محمدی (مترجم) جیسن برومیت
ناشر: حتمی - بهمن 1391
175000 ریال
کریستیان برگ، منصور صاحب الزمانی (مترجم)، هیمن محمدی (مترجم)، ابراهیم محمدعلی نسب (مترجم)، سکینه محمدعلی نسب فیروزجاه (ویراستار) کریستیان برگ
ناشر: عصر انتظار - آذر 1392
175000 ریال
گرگ بریتنهام، دانیل تیلور، منصور صاحب الزمانی (مترجم)، وحید مظلوم (مترجم)، جعفر کتابچی (مترجم) گرگ بریتنهام
ناشر: ستایش هستی - اسفند 1398
880000 ریال
کوین ای. ویلک، تاد اس. آلن بکر، منصور صاحب الزمانی (مترجم)، جعفر کتابچی (مترجم) کوین ای. ویلک
ناشر: ستایش هستی - اسفند 1398
490000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد