ترتیب بر اساس:
معصومه معدن کن معصومه معدن کن
ناشر: آیدین - خرداد 1389
1400000 ریال 1260000 ریال
راجر فیشر، ویلیام یوری، نسرین امامی (مترجم) راجر فیشر
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
معصومه معدن کن معصومه معدن کن
ناشر: آیدین - اردیبهشت 1384
1800000 ریال 1620000 ریال
معصومه معدن کن معصومه معدن کن
ناشر: آیدین - مرداد 1399
280000 ریال 252000 ریال
احمد سمیعی گیلانی (ویراستار)، معصومه معدن کن(شارح) احمد سمیعی گیلانی (ویراستار)
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آذر 1395
2200000 ریال
معصومه معدن کن معصومه معدن کن
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1387
70000 ریال
منوچهر مرتضوی، معصومه معدن کن (ویراستار) منوچهر مرتضوی
ناشر: توس - بهمن 1390
2500000 ریال
خواجه عمادالدین محمود گاوان، معصومه معدن کن (مترجم) خواجه عمادالدین محمود گاوان
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی - 1381
18000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد