محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
امیرنجات شجاعی، فاطمه اسدی (ویراستار)، آرزو بهرامی (ویراستار)، مینا پروین (ویراستار)، مهسا چراغعلی (ویراستار)، فرحناز حسینی (ویراستار)، مرضیه زندوکیلی (ویراستار)، زهرا زینل (ویراستار)، معصومه سلیمی (ویراستار)، عطیه علیشاه (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، شیدا کیمیایی راد (ویراستار)، ابوالفضل مزرعتی(زیرنظر) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - تیر 1402
2650000 ریال 2385000 ریال
استیون گایز، نسرین امامی (مترجم) استیون گایز
ناشر: آدینه - 1402
1000000 ریال 800000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، اسمعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوری نیا (ویراستار) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - تیر 1402
5950000 ریال 5355000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، اسمعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوری نیا (ویراستار)، ابوالفضل مزرعتی(زیرنظر) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - 1402
4750000 ریال 4275000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، مسیح گرجی (ویراستار)، اسمعیل محمدزاده (ویراستار) امیرنجات شجاعی
ناشر: انتشارات بین المللی گاج - آبان 1399
1390000 ریال
مسیح گرجی(شاعر) مسیح گرجی(شاعر)
ناشر: افرود - اسفند 1397
100000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - تیر 1400
1610000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، محمدعلی جنانی، جواد حمیدی، مرتضی محسنی کبیر، محمد رضایی بقا، امید یعقوبی فرد، حسین طیبی، وحید صبوحی، حسین سخایی، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، کاظم کاظمی (ویراستار)، نصیبه کلانتری (ویراستار)، زینب طاهری (ویراستار)، شاهپور رستی خواه (ویراستار)، محمد مازنی (ویراستار)، محمد آقاصالح (ویراستار)، مهدیه عالی پور (ویراستار)، نسرین یوسفی(زیرنظر) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - دی 1399
1190000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، محمدعلی جنانی، جواد حمیدی، مرتضی محسنی کبیر، محمد رضایی بقا، امید یعقوبی فرد، حسین طیبی، وحید صبوحی، حسین سخایی، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، کاظم کاظمی (ویراستار)، نصیبه کلانتری (ویراستار)، زینب طاهری (ویراستار)، شاهپور رستی خواه (ویراستار)، محمد مازنی (ویراستار)، محمد آقاصالح (ویراستار)، مهدیه عالی پور (ویراستار)، نسرین یوسفی(زیرنظر) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - دی 1399
1190000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، مریم نوری نیا (ویراستار)، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوازنده جاذب(گرافیست) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - دی 1400
1990000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، مریم نوری نیا (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوازنده جاذب(گرافیست) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - مرداد 1400
990000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوری نیا (ویراستار)، ابوالفضل مزرعتی(زیرنظر) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - دی 1400
2820000 ریال
مهدی نظری، امیرنجات شجاعی، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوری نیا (ویراستار)، علیرضا مزرعتی(زیرنظر) مهدی نظری
ناشر: بین المللی گاج - آذر 1400
1300000 ریال
مسیح گرجی (شاعر) مسیح گرجی (شاعر)
ناشر: مایا - بهمن 1395
80000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد