ترتیب بر اساس:
جان میلتن برگ، مسعود کسایی (مترجم)، رضا خان احمدلو (مترجم) جان میلتن برگ
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1390
54000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - اسفند 1401
400000 ریال 320000 ریال
مسعود کسائی مسعود کسائی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت 1399
360000 ریال
کارن کالیش، مسعود کسایی (مترجم)، حسین شمسایی (ویراستار) کارن کالیش
ناشر: همشهری - بهمن 1391
51000 ریال
مسعود کسائی مسعود کسائی
ناشر: سمت - مهر 1402
1260000 ریال
لین لایولی، مسعود کسائی (مترجم) لین لایولی
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - اردیبهشت 1384
16000 ریال
گری چین، مسعود کسائی (مترجم)، پریسا فلکی (مترجم) گری چین
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - بهمن 1391
270000 ریال
کن لیزوت، باربارا لیتواک، مسعود کسایی (مترجم)، سعید راعی (ویراستار) کن لیزوت
ناشر: همشهری - بهمن 1391
38000 ریال
مسعود کسایی مسعود کسایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آذر 1399
540000 ریال
سارازف گبر، مسعود کسایی (مترجم)، سعید راعی (ویراستار) سارازف گبر
ناشر: همشهری - بهمن 1391
38000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد