ترتیب بر اساس:
مالکوم کالج، مسعود رجب نیا (مترجم)، مصطفی علیزاده (ویراستار) مالکوم کالج
ناشر: هیرمند - 28 تیر 1391
230000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
ریچاردنلسون فرای، مسعود رجب نیا (مترجم) ریچاردنلسون فرای
ناشر: علمی و فرهنگی - 22 اردیبهشت 1393
310000 ریال
ریچاردنلسون فرای، مسعود رجب نیا (مترجم)، منوچهر امیری (ویراستار) ریچاردنلسون فرای
ناشر: علمی و فرهنگی - 30 آبان 1388
345000 ریال
ریچارددن فرای، مسعود رجب نیا (مترجم) ریچارددن فرای
ناشر: سروش - 1393
150000 ریال
ریچارددن فرای، مسعود رجب نیا (مترجم) ریچارددن فرای
ناشر: سروش - 14 دی 1388
150000 ریال
عصام سعید، عایشه پارمان، مسعود رجب نیا (مترجم) عصام سعید
ناشر: سروش - 3 اردیبهشت 1399
500000 ریال
روی گونسالس دکلاویخو، مسعود رجب نیا (مترجم) روی گونسالس دکلاویخو
ناشر: علمی و فرهنگی - 11 مرداد 1384
25000 ریال
چارلز دیکنز، مسعود رجب نیا (مترجم) چارلز دیکنز
ناشر: امیرکبیر - 8 تیر 1400
3500000 ریال
التون دانیل، مسعود رجب نیا (مترجم) التون دانیل
ناشر: علمی و فرهنگی - 24 اردیبهشت 1390
50000 ریال
ژاک دوشن گیمن، مسعود رجب نیا (مترجم) ژاک دوشن گیمن
ناشر: مروارید - 1381
14000 ریال
ادواردگرانویل براون، مسعود رجب نیا (مترجم) ادواردگرانویل براون
ناشر: علمی و فرهنگی - 16 فروردین 1384
10000 ریال
جیمزجاستی نین موریه، ابوالقاسم سری (مترجم)، مسعود رجب نیا (ویراستار) جیمزجاستی نین موریه
ناشر: توس - 12 تیر 1386
250000 ریال
محمدمناظر احسن، مسعود رجب نیا (مترجم) محمدمناظر احسن
ناشر: علمی و فرهنگی - 1383
25000 ریال
التون دانیل، مسعود رجب نیا (مترجم) التون دانیل
ناشر: علمی و فرهنگی - 1383
18000 ریال
حاجیمه ناکامورا، مسعود رجب نیا (مترجم)، محمدحسن جلیلی (مترجم) حاجیمه ناکامورا
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 1381
7000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد