ترتیب بر اساس:
مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری، مدیریت اسنا (گردآورنده)، محمد شیخان (زیرنظر)، علی اکبر رضایی (زیرنظر) مرکز پژوهش
ناشر: خانه کتاب، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری - مهر 1391
50000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری، مدیریت اسنا (تهیه و تنظیم)، محمدعلی زهره ای (زیرنظر)، علی اکبر رضایی (زیرنظر)، سجاد راعی گلوجه (به اهتمام)، مجید حکیمی خرم (به اهتمام)، حجت الله کریمی (به اهتمام) مرکز پژوهش
ناشر: مرکز پژوهش، سنجش و اسناد ریاست جمهوری، فرهنگ و تمدن - آبان 1391
100000 ریال
نمایش 1 - 2 از 2 مورد