محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1401
1380000 ریال 1242000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
500000 ریال 400000 ریال
لوئیز کرمن، پریرخ دادستان (مترجم)، محمود منصور (مترجم) لوئیز کرمن
ناشر: رشد - 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: بعثت - مهر 1389
2800000 ریال 1600000 ریال
ناشر: رشد - بهمن 1400
1500000 ریال
ژان کلود برنگیه، پریرخ دادستان (مترجم)، محمود منصور (مترجم) ژان کلود برنگیه
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1389
55000 ریال
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - خرداد 1397
130000 ریال
ر. مای لی، پ. ربرتو، محمود منصور (مترجم) ر. مای لی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1390
44000 ریال
ناشر: رشد - فروردین 1397
190000 ریال
ناشر: رشد - 1381
66000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - دی 1398
440000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1399
610000 ریال
ناشر: رشد - خرداد 1400
1600000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد