ترتیب بر اساس:
دفنی دوموریه، محمود فرخ پی (مترجم) دفنی دوموریه
ناشر: دبیر - 17 خرداد 1388
95000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال 162000 ریال
محمود فرخ پی محمود فرخ پی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 30 تیر 1399
160000 ریال
ناشر: سخن - 1394
27000 ریال
اسماعیل حسینی (مترجم)، اسماعیل سلامی (مترجم)، ماناواز الکساندریان (مترجم)، سیدفرخ صالح پور (مترجم)، محمود فرخ پی (مترجم)، هما لزگی (مترجم)، مهدی سنایی (تهیه و تنظیم)، فاطمه اسماعیلی (تهیه و تنظیم) اسماعیل حسینی (مترجم)
ناشر: بین المللی الهدی - 23 اسفند 1384
سازمان بهداشت جهانی، رضا توکلی (مترجم)، هرمز سنایی نسب (مترجم)، محمود فرخ پی (ویراستار)، ناصر علی بابایی (ویراستار) سازمان بهداشت جهانی
ناشر: مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سپاه - 16 اسفند 1385
36000 ریال
موناسادات منتها، محمود فرخ پی (ویراستار)، شهراد واثقی (ویراستار) موناسادات منتها
ناشر: نزهت - 12 مرداد 1392
60000 ریال
جواد رحمانی، محمود فرخ پی (زیرنظر) جواد رحمانی
ناشر: گیوا - مهر 1396
160000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد