ترتیب بر اساس:
دیویدکئون چنگ، محمد قوامی (مترجم)، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) دیویدکئون چنگ
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - دی 1401
3500000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
دیویدکئون چنگ، محمد قوامی (مترجم)، پرویز جبه دارمارالانی (مترجم) دیویدکئون چنگ
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - شهریور 1384
320000 ریال
پل گری، رابرت مایر، محمد قوامی (مترجم)، هاله المعی (ویراستار) پل گری
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مرداد 1385
110000 ریال
جین فرانکلین، دیوید پاول، محمد قوامی (مترجم)، علیرضا جباری (ویراستار) جین فرانکلین
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - مرداد 1385
110000 ریال
ریچارد دورف، محمد قوامی (مترجم)، آرزو شاه شرقی (مترجم) ریچارد دورف
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1382
59000 ریال
لوئیس لیتهولد، احمد مجلسی (مترجم)، اکبر زارع (مترجم)، محمد قوامی (مترجم) لوئیس لیتهولد
ناشر: جزیل - 1382
35000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد