ترتیب بر اساس:
فرانسیس یانگ، سیدنی میندس، دیوید داروین، محمد شکرچی زاده (مترجم)، پرویز قدوسی (مترجم)، علی اکبر رمضانیانپور (مترجم) فرانسیس یانگ
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مرداد 1394
1600000 ریال 1440000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
نیکلاس علی لیبر، محمد شکرچی زاده، سولماز دهقان مروستی، علی پورضرابی نیکلاس علی لیبر
ناشر: علم و ادب - اردیبهشت 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
محمد شکرچی زاده محمد شکرچی زاده
ناشر: علم و ادب - بهمن 1395
600000 ریال 540000 ریال
محمد شکرچی زاده، نیکلاس علی لیبر محمد شکرچی زاده
ناشر: علم و ادب - بهمن 1395
1500000 ریال 1350000 ریال
محمدحسین افتخار، محمد شکرچی زاده، امیر حاجی اسماعیلی محمدحسین افتخار
ناشر: علم و ادب - 1393
1300000 ریال 1170000 ریال
محمد شکرچی زاده (مترجم)، مهدی چینی (مترجم)، مهدی نعمتی چاری (مترجم)، محمدحسین افتخار (مترجم) محمد شکرچی زاده (مترجم)
ناشر: علم و ادب - خرداد 1393
600000 ریال 540000 ریال
ساتیش چاندرا، لیف برنتسون، محمد شکرچی زاده (مترجم)، آرزو امدادی (مترجم) ساتیش چاندرا
ناشر: دانشگاه تهران - شهریور 1393
980000 ریال
بای، محمد شکرچی زاده (مترجم)، هومن قاسمی (مترجم)، عسگر هورفر (مترجم) بای
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دی 1388
45000 ریال
محسن تدین، فریدون رضایی، محمد شکرچی زاده، سیدمسعود نصر آزادانی محسن تدین
ناشر: به آوران - 1389
90000 ریال
نیکلاس علی لیبر(تدوین)، محمد شکرچی زاده(تدوین) نیکلاس علی لیبر(تدوین)
ناشر: علم و ادب - دی 1401
1500000 ریال
محمد شکرچی زاده، نیکلاس علی لیبر، فرشته سادات ثابت، ایمان مهدی پور محمد شکرچی زاده
ناشر: پندار پارس - آذر 1391
100000 ریال
محمد شکرچی زاده (مترجم)، هومن قاسمی (مترجم) محمد شکرچی زاده (مترجم)
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - بهمن 1384
18500 ریال
محمد شکرچی زاده (ویراستار) محمد شکرچی زاده (ویراستار)
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - شهریور 1399
100000 ریال
محمد شکرچی زاده (ویراستار) محمد شکرچی زاده (ویراستار)
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - مهر 1393
45000 ریال
محمد شکرچی زاده (ویراستار) محمد شکرچی زاده (ویراستار)
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - مهر 1393
45000 ریال
نمایش 1 - 15 از 16 مورد