ترتیب بر اساس:
دیوید باکینگهام، حسین سرفراز (مترجم)، محمد روشنی (ویراستار) دیوید باکینگهام
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 9 اردیبهشت 1399
665000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
200000 ریال 160000 ریال
محمدهادی همایون، محمد روشنی (ویراستار) محمدهادی همایون
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 10 فروردین 1399
1500000 ریال
دیوید کینگ، جوزف.اس نای، فیلیپ زلیکو، سعید میرترابی (مترجم)، محمد روشنی (ویراستار)، اصغر افتخاری (مقدمه) دیوید کینگ
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1 آبان 1389
172000 ریال
احمد شعبانی، محمد روشنی (ویراستار) احمد شعبانی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 6 آذر 1390
97000 ریال
سیدمحسن روحانی (مترجم)، محمد روشنی (ویراستار)، الکساندرتی.جی لنون (ویراستار)، اصغر افتخاری (مقدمه) سیدمحسن روحانی (مترجم)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1389
250000 ریال
جوزف.اس نای، مهدی ذوالفقاری (مترجم)، سیدمحسن روحانی (مترجم)، محمد روشنی (ویراستار)، اصغر افتخاری (مقدمه) جوزف.اس نای
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1389
550000 ریال
فواد ایزدی، محمد روشنی (ویراستار) فواد ایزدی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 23 فروردین 1391
111000 ریال
محمد روشنی (ویراستار)، حسین پوراحمدی (به اهتمام) محمد روشنی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 30 آبان 1389
830000 ریال
محمد روشنی (ویراستار)، فرشاد شریعت (به اهتمام) محمد روشنی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 24 مرداد 1388
87000 ریال
پیتر دمنت، محمود سیفی پرگو (مترجم)، محمد روشنی (ویراستار) پیتر دمنت
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 17 خرداد 1391
123000 ریال
زینب قاسمی تاری (مترجم)، جواد علی پور (مترجم)، مرضیه السادات مطهری (مترجم)، محمد روشنی (ویراستار)، غلامرضا خواجه سروی (گردآورنده) زینب قاسمی تاری (مترجم)
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 27 اردیبهشت 1391
210000 ریال
یوسف ترابی، محمد روشنی (ویراستار) یوسف ترابی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 11 خرداد 1399
112000 ریال
حبیب احمد، عمر چپرا، حسین میسمی (مترجم)، محمد روشنی (ویراستار) حبیب احمد
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)، سازمان بورس اوراق بهادار - 22 فروردین 1389
95000 ریال
اصغر افتخاری، محمد روشنی (ویراستار) اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 1391
86000 ریال
حامد عبدوس، محمد روشنی (ویراستار)، اصغر افتخاری (مقدمه) حامد عبدوس
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 3 بهمن 1389
190000 ریال
نمایش 1 - 15 از 30 مورد