ترتیب بر اساس:
ریتا اتکینسون، سوزان نولن هوکسما، داریل بم، ادوارد اسمیت، ریچارد اتکینسون، رضا زمانی (مترجم)، مهرداد بیک (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم) ریتا اتکینسون
ناشر: رشد - 13 مرداد 1400
3500000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 315000 ریال
محمدنقی براهنی، علی اکبر سیف، جمال عابدی، هامایک آوادیسیانس، محمدرضا باطنی، یوسف کریمی، نیسان گاهان، جلال بامدادی محمدنقی براهنی
ناشر: فرهنگ معاصر - 1397
300000 ریال
گوستاو جاهودا، محمدنقی براهنی (مترجم) گوستاو جاهودا
ناشر: آسیم - 27 اردیبهشت 1393
250000 ریال
آن آناستازی، محمدنقی براهنی (مترجم) آن آناستازی
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 30 دی 1387
74000 ریال
ریتا اتکینسون، ریچارد اتکینسون، ادوارد اسمیت، داریل بم، سوزان نولن هوکسما، یوسف کریمی (مترجم)، مهرناز شهرآرای (مترجم)، بهروز بیرشک (مترجم)، محمدنقی براهنی (مترجم)، مهرداد بیک (مترجم)، نیسان گاهان (مترجم)، رضا زمانی (مترجم)، مهدی محی الدین بناب (مترجم) ریتا اتکینسون
ناشر: رشد - 2 آذر 1384
295000 ریال
ریتا اتکینسون، ارنست روپیکوت هیلگارد، ریچارد اتکینسون، محمدنقی براهنی ریتا اتکینسون
ناشر: رشد - 1382
250000 ریال
محمدنقی براهنی (مترجم)، رایجا کالیمو (زیرنظر)، کری لین کوپر (زیرنظر)، مصطفی بطوی (زیرنظر) محمدنقی براهنی (مترجم)
ناشر: رسانش - 27 اردیبهشت 1384
25000 ریال
محمدنقی براهنی محمدنقی براهنی
ناشر: کوشامهر - 16 دی 1385
18000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد