ترتیب بر اساس:
محمدعلی چلونگر محمدعلی چلونگر
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 9 تیر 1387
20000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - مهر 1396
160000 ریال
محمدباقر خزائیلی، محمدعلی چلونگر محمدباقر خزائیلی
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 16 آذر 1398
360000 ریال
محمدعلی چلونگر محمدعلی چلونگر
ناشر: دانشگاه اصفهان، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1397
170000 ریال
محمدعلی چلونگر، سیدمسعود شاهمرادی محمدعلی چلونگر
ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - خرداد 1396
470000 ریال
محمدعلی چلونگر، عصمت برزگر محمدعلی چلونگر
ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - اردیبهشت 1395
110000 ریال
محمدعلی چلونگر، علی اکبر عباسی، شهناز خواجه (ویراستار) محمدعلی چلونگر
ناشر: هزاره ققنوس - 12 اسفند 1398
300000 ریال
محمدبن حسین شریف الرضی، محمدعلی چلونگر (مترجم) محمدبن حسین شریف الرضی
ناشر: دلیل ما - تیر 1394
350000 ریال
محمدعلی چلونگر محمدعلی چلونگر
ناشر: نشر مرکز - 30 مهر 1385
29000 ریال
سیدمصلح الدین مهدوی، محمدرضا زادهوش (ویراستار)، محمدعلی چلونگر (مقدمه)، غلامرضا نصراللهی (مصحح) سیدمصلح الدین مهدوی
ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - 24 اسفند 1389
100000 ریال
زهره عسکری (ویراستار)، محمدعلی چلونگر (به اهتمام)، احمد زمانی (به اهتمام) زهره عسکری (ویراستار)
ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - 21 تیر 1391
34000 ریال
شهناز خواجه (ویراستار)، محمدعلی چلونگر (به اهتمام) شهناز خواجه (ویراستار)
ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - 1391
55000 ریال
ناشر: حوزه و دانشگاه - اسفند 1397
200000 ریال
مریم سلیمانی، محمدعلی چلونگر مریم سلیمانی
ناشر: کانون پژوهش - 4 اردیبهشت 1398
130000 ریال
عبدالمهدی رجایی، محمدعلی چلونگر (زیرنظر) عبدالمهدی رجایی
ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - 6 تیر 1388
80000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد