ترتیب بر اساس:
محمدرضا یزدچی، جواد راستی محمدرضا یزدچی
ناشر: دانشگاه اصفهان - اردیبهشت 1396
480000 ریال 432000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
فرهاد فغانی، حمید ملا، محمدرضا یزدچی، آرش صادق زاده، پیام بیرژندی، علی شهیدی زندی، شاهرخ شجاعیان فرهاد فغانی
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - خرداد 1389
185000 ریال
محمدرضا یزدچی، جواد راستی، مجتبی نظام هاشمی، سعید نصرالله بروجنی محمدرضا یزدچی
ناشر: دانشگاه اصفهان - مرداد 1392
230000 ریال
سیدمهدی سجادیه، فرهاد فغانی، حمید ملا، محمدرضا یزدچی، آرش صادق زاده، محمدرضا ناظم زاده، محمدرضا احمدیان، پیام بیرژندی، علی شهیدی زندی، حمید صابونی طبری، شاهرخ شجاعیان سیدمهدی سجادیه
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ارکان دانش - دی 1389
252000 ریال
سیدمهدی سجادیه، حمید ملا، محمدرضا یزدچی، آرش صادق زاده، فرهاد فعانی، محمدرضا ناظم زاده، محمدرضا احمدیان، شاهرخ شجاعیان، پیام بیرژندی، علی شهیدی زندی، حمید صابونی طبری سیدمهدی سجادیه
ناشر: موسسه علمی دانش پژوهان برین - خرداد 1384
65000 ریال
محمد زارع مهرجردی، محمدرضا یزدچی محمد زارع مهرجردی
ناشر: موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی راغب اصفهانی - تیر 1402
800000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد