ترتیب بر اساس:
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
حسین گروسی، محمدرضا گروسی حسین گروسی
ناشر: صموتی - 22 فروردین 1390
25000 ریال
محمدرضا گروسی، مهدی خداپرست مشهدی، بهرام فتحی محمدرضا گروسی
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس - 23 مهر 1393
100000 ریال
امیر اسماعیلی، محمدرضا گروسی، سینا رشیدی، کامیاب ساسانی فر امیر اسماعیلی
ناشر: زرنوشت - 7 مهر 1399
900000 ریال
محمدرضا گروسی (تدوین) محمدرضا گروسی (تدوین)
ناشر: ماهواره - اسفند 1396
200000 ریال
حسین گروسی، محمدرضا گروسی حسین گروسی
ناشر: بیشه - 12 اردیبهشت 1390
32000 ریال
محمدرضا گروسی محمدرضا گروسی
ناشر: بیشه، اندیشه فاضل - دی 1394
100000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد