ترتیب بر اساس:
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 11 شهریور 1401
2300000 ریال 2185000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: کتاب دانشگاهی - 18 مهر 1401
750000 ریال 712500 ریال
محمدرضا مهرگان، خدیجه حسینی (ویراستار)، فرزانه فرزانیان (ویراستار) محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 16 شهریور 1395
900000 ریال
محمدرضا مهرگان، معصومه اروانه (ویراستار) محمدرضا مهرگان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 26 فروردین 1393
140000 ریال
محمدرضا خانی، محمدرضا مهرگان، بهروز دری، رزیتا شریفی پور، کامیار یغماییان، محمود صارمی، سیدغلامرضا موسوی محمدرضا خانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، خانیران - 14 مهر 1392
350000 ریال
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 4 خرداد 1387
150000 ریال
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - اسفند 1397
700000 ریال
محمدرضا مهرگان، خدیجه حسینی (ویراستار) محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - دی 1395
900000 ریال
محمدرضا اخوان انوری (مترجم)، کامیار رئیسی فر (مترجم)، محمدرضا مهرگان (مترجم)، مهناز حسین زاده (مترجم)، مایکل پید(گردآورنده) محمدرضا اخوان انوری (مترجم)
ناشر: افکار - 25 بهمن 1391
250000 ریال
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1394
140000 ریال
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - اسفند 1395
950000 ریال
محمدرضا مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - 6 آذر 1386
180000 ریال
بهروز دری، محمدرضا مهرگان بهروز دری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اردیبهشت 1396
100000 ریال
محمدرضا خانی، بهروز دری، محمود صارمی، محمدرضا مهرگان، سیدغلامرضا موسوی، رزیتا شریفی پور، کامیار یغماییان محمدرضا خانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، خانیران - 22 فروردین 1390
40000 ریال
محمدرضا مهرگان، محمدجواد مهرگان محمدرضا مهرگان
ناشر: کتاب دانشگاهی - اردیبهشت 1396
450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد