ترتیب بر اساس:
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 دی 1400
1100000 ریال 990000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
عباس شکاری، محمدرضا سرمدی، عباس محمدی عباس شکاری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 20 فروردین 1401
850000 ریال 765000 ریال
بهمن زندی، فهیمه سادات حقیقی، محمدرضا سرمدی (ویراستار) بهمن زندی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 شهریور 1400
410000 ریال
بهمن زندی، فروزان ده باشی شریف، محمدرضا سرمدی (ویراستار) بهمن زندی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 5 اسفند 1398
170000 ریال
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، بهمن زندی (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 اردیبهشت 1398
300000 ریال
محمدرضا سرمدی، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 9 دی 1399
390000 ریال
محمدرضا سرمدی، بهمن زندی (ویراستار)، حکیمه دسترنجی (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 مرداد 1399
340000 ریال
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، مهران فرج اللهی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1 مرداد 1400
630000 ریال
مهران فرج اللهی، محمدرضا سرمدی، مژگان حیدری، سیدمحمد شبیری (ویراستار) مهران فرج اللهی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1397
360000 ریال
ناهید ظریف صنایعی، محمدرضا سرمدی، محمود هرمزی، حسین زارع، مهران فرج اللهی، بهمن زندی (ویراستار) ناهید ظریف صنایعی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1 اردیبهشت 1399
230000 ریال
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، سعید طالبی، محسن عیسوی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 2 مهر 1391
151000 ریال
محمدرضا سرمدی، حمیدرضا حاتمی، عباس گرشاسب زاده (ویراستار)، مدیریت تولید مواد و تجهیزات آموزشی(تهیه کننده) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 17 اردیبهشت 1399
420000 ریال
محمدرضا سرمدی، حمیدرضا حاتمی، مهران فرج الهی (ویراستار)، عباس گرشاسب زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 بهمن 1387
380000 ریال
فروزان دهباشی شریف، مهران فرج اللهی، محمدرضا سرمدی (ویراستار) فروزان دهباشی شریف
ناشر: دانشگاه پیام نور - 4 دی 1398
230000 ریال
نمایش 1 - 15 از 24 مورد