ترتیب بر اساس:
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 9 آذر 1400
700000 ریال 685000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 4 دی 1398
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
500000 ریال 425000 ریال
حسین قافی، سعید شریعتی فرانی، سعیدرضا علی عسکری (ویراستار)، علیرضا امینی(زیرنظر)، محمدجواد ارسطا(زیرنظر) حسین قافی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 8 مرداد 1400
650000 ریال
محمدجواد ارسطا (محقق)، محمداسماعیل بیگی (بازنویسی) محمدجواد ارسطا (محقق)
ناشر: جنگل - 25 خرداد 1389
35000 ریال
ناصر مکارم شیرازی، محمدجعفر امامی، محمدرضا آشتیانی، محمدجواد ارسطا، ابراهیم بهادری، سعید داودی، احمد قدسی ناصر مکارم شیرازی
ناشر: دار الکتب الاسلامیه - 25 خرداد 1392
300000 ریال
ناصر مکارم شیرازی، محمدجعفر امامی، محمدرضا آشتیانی، محمدجواد ارسطا، ابراهیم بهادری، سعید داودی، احمد قدسی ناصر مکارم شیرازی
ناشر: دار الکتب الاسلامیه - 17 اسفند 1390
300000 ریال
محمدجواد ارسطا محمدجواد ارسطا
ناشر: بوستان کتاب قم - 7 اردیبهشت 1390
90000 ریال
محمدجواد ارسطا، مهدیه سادات مستقیمی، تقی دشتی، علی اکبر عبدالاحدی مقدم (ویراستار) محمدجواد ارسطا
ناشر: بیت الاحزان فاطمه - 16 تیر 1393
28000 ریال
فرج الله هدایت نیا، محمدجواد ارسطا، تقی دشتی فرج الله هدایت نیا
ناشر: بیت الاحزان فاطمه - 10 تیر 1393
100000 ریال
محمدجواد ارسطا محمدجواد ارسطا
ناشر: دانش و اندیشه معاصر - 1381
6800 ریال
محمدرضا آشتیانی، ناصر مکارم شیرازی، محمدجواد ارسطا، سعید داودی، احمد قدسی، محمدجواد امامی محمدرضا آشتیانی
ناشر: مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع) - 24 آبان 1389
60000 ریال
ابراهیم بهادری، محمدجعفر امامی، محمدرضا آشتیانی، ناصر مکارم شیرازی، محمدجواد ارسطا، سعید داودی، احمد قدسی ابراهیم بهادری
ناشر: مدرسه امام علی بن ابیطالب (ع) - 8 آذر 1390
80000 ریال
محمدجواد ارسطا (محقق)، محمداسماعیل بیگی (بازنویسی) محمدجواد ارسطا (محقق)
ناشر: قضا (وابسته به مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه) - 28 تیر 1388
36000 ریال
ناصر مکارم شیرازی، محمدجعفر امامی، محمدرضا آشتیانی، محمدجواد ارسطا، ابراهیم بهادری، سعید داودی، احمد قدسی ناصر مکارم شیرازی
ناشر: دار الکتب الاسلامیه - 17 اسفند 1390
100000 ریال
محمدجواد ارسطا، سیدعزیزالله موسوی (به اهتمام) محمدجواد ارسطا
ناشر: مکث اندیشه - تیر 1397
200000 ریال
نمایش 1 - 15 از 27 مورد