ترتیب بر اساس:
وندل بل، مصطفی تقوی (مترجم)، محسن محقق (مترجم)، مریم حکمت پناه (ویراستار)، بهنام نپوری زاده (ویراستار) وندل بل
ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی - شهریور 1397
600000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
وندل بل، مصطفی تقوی (مترجم)، محسن محقق (مترجم)، مریم حکمت پناه (ویراستار)، بهنام نپوری زاده (ویراستار) وندل بل
ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی - فروردین 1401
1450000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد