ترتیب بر اساس:
شانتال هامل، دونالد اسمیت، محسن زواره (مترجم)، عادل سی وسه مرده (مترجم)، کاظم پوستینی (مترجم)، شهاب مداح حسینی (مترجم) شانتال هامل
ناشر: دانشگاه تهران - تیر 1385
45000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
اریک بل هاسن، یحیی امام (مترجم)، محسن زواره (مترجم)، محمد دانش (ویراستار) اریک بل هاسن
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - آبان 1384
20000 ریال
کریستوفربی.اس. ته، محسن زواره (مترجم)، افشین اشرف زاده (مترجم)، حسین اسدی (ویراستار)، هوشنگ سپهری (ویراستار) کریستوفربی.اس. ته
ناشر: دانشگاه گیلان - تیر 1402
1000000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد