ترتیب بر اساس:
لوئیس آلفرد کوزر، محسن ثلاثی (مترجم) لوئیس آلفرد کوزر
ناشر: علمی - 13 مرداد 1400
3500000 ریال 3325000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
هانا آرنت، محسن ثلاثی (مترجم) هانا آرنت
ناشر: نشر ثالث - 6 فروردین 1401
1800000 ریال 1620000 ریال
ساموئل هانتینگتون، محسن ثلاثی (مترجم) ساموئل هانتینگتون
ناشر: علم - 5 تیر 1400
2750000 ریال 2475000 ریال
ارنست کاسیرر، محسن ثلاثی (مترجم) ارنست کاسیرر
ناشر: مروارید - 9 اردیبهشت 1399
900000 ریال 810000 ریال
کارل آوگوست ویتفوگل، محسن ثلاثی (مترجم) کارل آوگوست ویتفوگل
ناشر: نشر ثالث - 13 آذر 1392
3200000 ریال 2880000 ریال
برانیسلاو مالینفسکی، محسن ثلاثی (مترجم)، ثریا بابایی (ویراستار) برانیسلاو مالینفسکی
ناشر: نشر ثالث - 14 تیر 1399
980000 ریال 480000 ریال
جورج ریتزر، محسن ثلاثی (مترجم) جورج ریتزر
ناشر: علمی - 6 خرداد 1400
5500000 ریال 5225000 ریال
ناشر: نشر مرکز - 5 اسفند 1398
2300000 ریال 2070000 ریال
کنرادفیلیپ کاتک، محسن ثلاثی (مترجم) کنرادفیلیپ کاتک
ناشر: علمی - 16 خرداد 1401
4750000 ریال 4275000 ریال
کلارنس کرین برینتون، محسن ثلاثی (مترجم) کلارنس کرین برینتون
ناشر: تمدن علمی - 1399
1850000 ریال 1665000 ریال
فرد پلاگ، دانیل بیتس، محسن ثلاثی (مترجم) فرد پلاگ
ناشر: علمی - 1392
5500000 ریال
کلارنس کرین برینتون، محسن ثلاثی (مترجم) کلارنس کرین برینتون
ناشر: زریاب - 9 آبان 1390
1850000 ریال
آلکسی شامل هانوی موریس کلرل دو دوتوکویل، محسن ثلاثی (مترجم) آلکسی شامل هانوی موریس کلرل دو دوتوکویل
ناشر: مروارید - 6 مهر 1398
1500000 ریال
دیوید سیلورمن، محسن ثلاثی (مترجم) دیوید سیلورمن
ناشر: جامعه شناسان - 10 آذر 1393
940000 ریال
بروس کوهن، محسن ثلاثی (مترجم) بروس کوهن
ناشر: توتیا - 22 آبان 1401
1500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 31 مورد