محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
مایکل اولتون، کوین تیلور، محسن تفقدی (مترجم)، فاطمه صادقی (مترجم)، ابوالقاسم سجادی (مترجم)، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مهر 1399
6150000 ریال 5535000 ریال
ساشا اوداکو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) ساشا اوداکو
ناشر: آدینه - 1399
140000 ریال 112000 ریال
کوین تیلور، مایکل اولتون، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم)، ابوالقاسم سجادی (مترجم)، فاطمه صادقی (مترجم)، محسن تفقدی (مترجم) کوین تیلور
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مهر 1399
5750000 ریال 5175000 ریال
مایکل اولتون، محسن تفقدی (مترجم)، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم)، سیدابوالقاسم سجادی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - اسفند 1393
270000 ریال
مایکل اولتون، کوین تیلور مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی - اردیبهشت 1397
950000 ریال
مایکل اولتون، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - اردیبهشت 1397
550000 ریال
مایکل اولتون، کوین تیلور، مجید سعیدی (مترجم)، سارا بحرینیان (مترجم)، مصطفی رستم نژاد (مترجم)، سروش میرفخرایی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: اطمینان راد - بهمن 1397
299000 ریال
مایکل اولتون، محسن تفقدی (مترجم)، فاطمه صادقی (مترجم)، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم)، سیدابوالقاسم سجادی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - اسفند 1393
250000 ریال
کوین تیلور، مایکل اولتون، سیدعلیرضا مصطفوی (مترجم)، سیدعلیرضا مرتضوی (مترجم)، سیده مریم مرتضوی (مترجم)، حمیدرضا مقیمی (مترجم)، جعفر اکبری (مترجم)، بهزاد شریف مخمل زاده (مترجم)، عباس پرداختی (مترجم)، فرزانه لطفی پور (مترجم)، پیام خزائلی (مترجم)، سیدابوالفضل مصطفوی (مترجم)، مجید سعیدی (مترجم)، قباد محمدی (مترجم)، فاطمه احمدی (مترجم)، ندا باورصاد (مترجم)، امیر آزادی (مترجم)، طیبه تولیت (مترجم)، زهرا عطایی (مترجم)، مونا مسیب نیا (مترجم)، آزاده غفاری (مترجم)، مهسا نارنجی (مترجم)، فرزین فیروزیان (مترجم)، علی رضا همایونی (مترجم)، مهدیه فرهنگی (مترجم)، ویدا ابراهیمی (مترجم)، طیبه قادری (مترجم)، الهه انتظارالمهدی (مترجم)، فریبا حاج فتحعلی ها (مترجم)، سارا بحرینیان (مترجم)، مریم حسینی (مترجم)، احمد برازش (مترجم)، نسرین زارعی چمگردانی (مترجم)، نازنین پیروزنیا (مترجم)، مهسا سیدطباطبایی (مترجم)، آزاده واعظی مقدم (مترجم)، سرور صادق مالواجرد (مترجم)، زهرا ابراهیمی (مترجم)، زینب سعدآبادی (مترجم)، مائده براتی (مترجم)، پریسا قاسمیه (مترجم)، آرزو خوشحال (مترجم)، سعیده عابدین (مترجم)، خاطره زرکش (مترجم)، سپیده کریمی افشار (مترجم)، زینب اشرفی (مترجم)، مریم آیه اللهی تفتی (مترجم)، کیمیا مساوات (مترجم)، سلیمان محمدی سامانی (مترجم)، اسکندر مقیمی پور (مترجم)، شهلا میرزایی (مترجم)، حسینعلی ابراهیمی (مترجم)، هاجر اشرافی (مترجم)، نوشین تشرفی (مترجم)، مرجان دایی حامد (مترجم)، میثم عبدالکریمی مه آبادی (مترجم)، مهدیه صفاکیش (مترجم)، لیلا کرمی (مترجم)، مرضیه گندم کارزاده (مترجم)، معین مسجدی (مترجم)، عاطفه نعیمی فر (مترجم)، بنفشه کیانی دهکردی (مترجم)، فاطمه مرادبیگی (مترجم)، درین مهتدی حقیقی (مترجم)، شیوا هاشمی (مترجم)، آزاده خوش نظر (مترجم)، فاطمه سادات حاجی سیدجوادی (مترجم) کوین تیلور
ناشر: اطمینان راد - آذر 1401
2800000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد