ترتیب بر اساس:
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، محمود دیانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نوپردازان - خرداد 1387
1000000 ریال 900000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، خلیل باغانی (مترجم)، قدرت سپیدنام (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - مهر 1402
2500000 ریال 2250000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، محمود دیانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نوپردازان - آذر 1386
1000000 ریال 900000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، قدرت الله سپیدنام (مترجم)، خلیل باغانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - آذر 1400
3000000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، عباس زادحسین گنجی (مترجم)، محمود دیانی (ویراستار) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نص - شهریور 1385
60000 ریال
لوئیس نشلسکی، روبرت بویل اشتاد لوئیس نشلسکی
ناشر: علمیران - بهمن 1395
120000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، خلیل باغانی (مترجم)، قدرت الله سپیدنام (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: انتشارات خراسان - دی 1385
1000000 ریال
لوئیس نشلسکی، رابرت بریل اشتاد، عطاءالله مهاجری (مترجم) لوئیس نشلسکی
ناشر: آشینا، فن آذر - مرداد 1388
18000 ریال
لوئیس نشلسکی، رابرت بریل اشتاد لوئیس نشلسکی
ناشر: آشینا، فن آذر - خرداد 1388
42000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، محمود دیانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نوپردازان - 1383
80000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، ناصر کسرائی (مترجم)، فرهاد آزادپور صالحی (ویراستار) رابرت بویل اشتاد
ناشر: عبادی - اردیبهشت 1384
25000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد