ترتیب بر اساس:
دارن هاردی، لطیف احمدپور (مترجم)، میلاد حیدری (مترجم) دارن هاردی
ناشر: نگاه نوین - 1402
1600000 ریال 1440000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
جف اولسون، لطیف احمدپور (مترجم)، میلاد حیدری (مترجم) جف اولسون
ناشر: ققنوس - آبان 1402
2200000 ریال 1980000 ریال
رابرت ایمبرایل، اسماعیل نوری (مترجم)، لطیف احمدپور (مترجم) رابرت ایمبرایل
ناشر: ققنوس - تیر 1402
1500000 ریال 1350000 ریال
تیبو موریس، لطیف احمدپور (مترجم)، سمیه رشیدی (ویراستار) تیبو موریس
ناشر: ترنگ - آبان 1402
800000 ریال 720000 ریال
تیبو موریس، لطیف احمدپور (مترجم)، سمیه رشیدی (ویراستار) تیبو موریس
ناشر: ترنگ - اسفند 1402
800000 ریال 720000 ریال
تیبو موریس، لطیف احمدپور (مترجم)، سمیه رشیدی (ویراستار) تیبو موریس
ناشر: ترنگ - آبان 1402
730000 ریال 657000 ریال
تیبو موریس، لطیف احمدپور (مترجم)، سمیه رشیدی (ویراستار) تیبو موریس
ناشر: ترنگ - آبان 1402
930000 ریال 837000 ریال
ناشر: نوآوران سینا - خرداد 1399
1500000 ریال
ناشر: فرهنگ صبا - مهر 1395
200000 ریال
دارن هاردی، میلاد حیدری (مترجم)، لطیف احمدپور (مترجم)، محمدمهدی ربانی(مقدمه) دارن هاردی
ناشر: نگاه نوین - خرداد 1398
300000 ریال
جان اولیری، لطیف احمدپور (مترجم) جان اولیری
ناشر: نوآوران سینا - دی 1398
450000 ریال
ناشر: نگاه نوین، شادن پژواک - 1396
150000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد