ترتیب بر اساس:
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 1398
580000 ریال
ناشر: اطلاعات - اردیبهشت 1397
80000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 28 مرداد 1385
16500 ریال
قاسم صافی قاسم صافی
ناشر: ویرایش - 1 خرداد 1389
70000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 22 شهریور 1388
25500 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 4 اسفند 1392
120000 ریال
ناشر: دانشگاه تهران - 1398
280000 ریال
قاسم صافی، شهناز ترکان (ویراستار) قاسم صافی
ناشر: دانشگاه تهران - 1387
36000 ریال
قاسم صافی قاسم صافی
ناشر: فرا انگیزش - 25 خرداد 1387
26000 ریال
قاسم صافی قاسم صافی
ناشر: سپهر سخن (وابسته به موسسه فرهنگی هنری سپهر سخن) - 22 خرداد 1385
20000 ریال
قاسم صافی قاسم صافی
ناشر: ویرایش - 2 خرداد 1386
17500 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد