ترتیب بر اساس:
والتر هینتس، فیروز فیروزنیا (مترجم)، منصوره کاویانی (ویراستار) والتر هینتس
ناشر: علمی و فرهنگی - 11 اردیبهشت 1389
110000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
والتر هینتس، فیروز فیروزنیا (مترجم)، منصوره کاویانی (مترجم) والتر هینتس
ناشر: علمی و فرهنگی - 1383
110000 ریال
احمد فیروزنیا، فیروز فیروزنیا، عبدالحسین حجازی، سیدیحیی سلطانی، سیدعلی میریان، معصومه محمدزاده خراط، فریدون گنجی (ویراستار)، روح الله محرمی (ویراستار)، رضا علی اصغرپور (ویراستار) احمد فیروزنیا
ناشر: علوی - 24 بهمن 1384
40000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد