ترتیب بر اساس:
امیر عشیری، سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار امیر عشیری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 1383
7000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 2 شهریور 1402
550000 ریال 440000 ریال
فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمدحسین ماجدی اردکانی فاطمه جعفرپور
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 30 فروردین 1388
8000 ریال
فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمدحسین ماجدی اردکانی، محمدتقی فرقدانی (زیرنظر) فاطمه جعفرپور
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 30 فروردین 1388
7000 ریال
فهیمه فیروزیار، محمدحسین ماجدی اردکانی، نرگس صائب، سهیلا سیاهپوش فهیمه فیروزیار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 7 اردیبهشت 1388
8000 ریال
سعید بختیاری، مسعود قاسم زاده، بهروز محمدکاری، محمدجعفر هدایتی، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، مجتبی طیبات، فرهنگ طهماسبی، آزاده رئیسیان، سمیرا نیکزاد سعید بختیاری
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 2 اسفند 1388
10000 ریال
فهیمه فیروزیار، محمدحسین ماجدی اردکانی، حسن تابش، امیرمازیار رئیس قاسمی، امیر عشیری (ویراستار)، علی اکبر رمضانیان پور (زیرنظر) فهیمه فیروزیار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 8 بهمن 1386
5000 ریال
پرویز قدوسی، ناهید خدابنده، سهراب ویسه، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار پرویز قدوسی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 10 بهمن 1386
6000 ریال
محسن تدین، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار محسن تدین
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 17 اسفند 1390
5000 ریال
فاطمه جعفرپور، طیبه پرهیزکار، فهیمه فیروزیار، محمدحسین ماجدی اردکانی، سهیلا سیاهپوش فاطمه جعفرپور
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 17 اسفند 1390
15000 ریال
طیبه پرهیزکار، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، علیرضا پورخورشیدی طیبه پرهیزکار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 8 آبان 1390
10000 ریال
طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور، علیرضا پورخورشیدی، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار طیبه پرهیزکار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 12 دی 1390
35000 ریال
فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، علی اکبر رمضانیانپور (زیرنظر) فاطمه جعفرپور
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 1 شهریور 1390
15000 ریال
طارق مهدی، مریم خرمی آذر، لیلی ارشاد، فهیمه فیروزیار طارق مهدی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 23 آذر 1392
30000 ریال
سهراب ویسه، فاطمه جعفرپور، ناهید خدابنده، فهیمه فیروزیار سهراب ویسه
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 29 مهر 1392
30000 ریال
فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار فاطمه جعفرپور
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 13 مهر 1392
20000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد