ترتیب بر اساس:
فریدون نوزاد (مقدمه) فریدون نوزاد (مقدمه)
ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران - 5 اردیبهشت 1385
20000 ریال
آستین کلون، محبوبه ذکایی (مترجم) آستین کلون
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
الکساندر خودزکو، علی امیری، فریدون نوزاد (بازنویسی) الکساندر خودزکو
ناشر: فرهنگ ایلیا - 11 اسفند 1392
150000 ریال
انوشیروان نعیمی اکبر، فریدون نوزاد (مصحح)، افشین پرتو (مقدمه)، محمدرضا توسلی (به اهتمام) انوشیروان نعیمی اکبر
ناشر: انتشارات بلور - 27 مرداد 1393
70000 ریال
فریدون نوزاد، عبدالکریم گلشنی فریدون نوزاد
ناشر: انتشارات بلور - 12 مرداد 1387
10000 ریال
فریدون نوزاد فریدون نوزاد
ناشر: انتشارات بلور - 28 مرداد 1392
65000 ریال
فریدون نوزاد، محمدعلی فائق (به اهتمام) فریدون نوزاد
ناشر: پیام فرهنگ - 12 مهر 1390
50000 ریال
محمدکاظم یوسف پور، فریدون نوزاد، علی تسلیمی محمدکاظم یوسف پور
ناشر: دانشگاه گیلان - 1381
3800 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد