محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
فریدون آورزمانی، علی اکبر سرفراز فریدون آورزمانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان، 1395
135000 ریال
فریدون آورزمانی (ویراستار)، مرضیه برومند (ویراستار)، یوسف افتخاری (ویراستار)، سیدعلی اصغر شریعت زاده (به اهتمام)، سروش میلانی زاده (عکاس) فریدون آورزمانی (ویراستار)
ناشر: پازینه - 10 خرداد، 1393
650000 ریال
فریدون آورزمانی فریدون آورزمانی
ناشر: پازینه - 17 فروردین، 1394
450000 ریال
فریدون آورزمانی فریدون آورزمانی
ناشر: پازینه - 30 فروردین، 1393
350000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد