ترتیب بر اساس:
نیکوس پولانزاس، حسن فشارکی (مترجم)، فرهاد مجلسی پور (مترجم) نیکوس پولانزاس
ناشر: رخ داد نو - آذر 1391
115000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - مهر 1401
180000 ریال 144000 ریال
فیلیپ پتی، فرهاد مجلسی پور (مترجم) فیلیپ پتی
ناشر: شیرازه، پردیس دانش - آذر 1388
1500000 ریال
فیلیپ پتی، فرهاد مجلسی پور (مترجم) فیلیپ پتی
ناشر: شیرازه - 1382
250000 ریال
نمایش 1 - 3 از 3 مورد