ترتیب بر اساس:
غلامرضا جهانشاهلو، هاشم نیکومرام، فرهاد حسین زاده لطفی غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: آثار نفیس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - فروردین 1395
1200000 ریال 1080000 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
فریدون رهنمای رودپشتی، محمد جلیلی، فرهاد حسین زاده لطفی فریدون رهنمای رودپشتی
ناشر: ترمه - تیر 1389
35000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسین زاده لطفی، هدی جهانشاهلو غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: رخ داد نو - 1389
120000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسین زاده لطفی، هدی جهانشاهلو غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: مرشد - آبان 1390
70000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسین زاده لطفی، محسن واعظ قاسمی، زهره مقدس غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - مهر 1390
85000 ریال
جورج برنارد دانتسیگ، موکاندناراین تاپا، علی محمودی راد (مترجم)، سیدروح الله تقاعدی (مترجم)، غلامرضا جهانشاهلو (مترجم)، فرهاد حسین زاده لطفی (مترجم)، مسعود صانعی (مترجم) جورج برنارد دانتسیگ
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - مهر 1392
200000 ریال
غلامرضا جهانشاهلو، فرهاد حسین زاده لطفی، توفیق الهویرنلو غلامرضا جهانشاهلو
ناشر: گام نو - مهر 1386
28000 ریال
فرهاد حسین زاده لطفی، محسن واعظ قاسمی، زهره مقدس فرهاد حسین زاده لطفی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - مرداد 1398
250000 ریال
بیژن رحمانی پرچکلایی، محمد فلاح، فرهاد حسین زاده لطفی، محسن واعظ قاسمی، زهره مقدس بیژن رحمانی پرچکلایی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد مازندران - آبان 1399
350000 ریال
فرهاد حسین زاده لطفی، محدثه شمسی فرهاد حسین زاده لطفی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - اردیبهشت 1396
200000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد