ترتیب بر اساس:
سیلوی ژیرارده، فرزانه مهری (مترجم)، قاسم کریمی(بازنویسی)، فرناندو پوئیگ روسادو(تصویرگر)، سرور یزدی(گرافیست) سیلوی ژیرارده
ناشر: با فرزندان - آبان 1402
250000 ریال 225000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - آبان 1401
450000 ریال 360000 ریال
سیلوی ژیرارده، فرزانه مهری (مترجم)، قاسم کریمی(بازنویسی)، سرور یزدی(گرافیست)، فرناندو پوئیگ روسادو(تصویرگر) سیلوی ژیرارده
ناشر: با فرزندان - آبان 1402
250000 ریال 225000 ریال
سیلوی ژیرارده، زهره ناطقی (مترجم)، عاطفه سلیانی (ویراستار)، فرناندو پوئیگ روسادو(تصویرگر) سیلوی ژیرارده
ناشر: راز بارش - آذر 1399
400000 ریال 360000 ریال
سیلوی ژیرارده، زهره ناطقی (مترجم)، فرناندو پوئیگ روسادو(تصویرگر) سیلوی ژیرارده
ناشر: برکه آبی - آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
سیلوی ژیرارده، زهره ناطقی (مترجم)، فرناندو پوئیگ روسادو(تصویرگر) سیلوی ژیرارده
ناشر: برکه آبی - آذر 1401
400000 ریال 360000 ریال
سیلوی ژیرارده، فرناندو پوئیگ روسادو، زهره ناطقی (مترجم) سیلوی ژیرارده
ناشر: راز بارش - مهر 1391
12000 ریال
سیلوی ژیرارده، فرناندو پوئیگ روسادو، علی اصغر سرحدی (مترجم)، افسانه شعبان نژاد (شاعر) سیلوی ژیرارده
ناشر: مدرسه - دی 1391
30000 ریال
سیلوی ژیرارده، فرناندو پوئیگ روسادو، علی اصغر سرحدی (مترجم) سیلوی ژیرارده
ناشر: مدرسه - دی 1391
30000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد