ترتیب بر اساس:
مارک گاث دینر، فرامرز عظیمی (مترجم)، علی رضائیان قراگوزلو (مترجم)، اسماعیل قادری (مترجم) مارک گاث دینر
ناشر: آذرخش - بهمن 1392
120000 ریال 108000 ریال
کال نیوپورت، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم)، بابک یاپیر رشتی (مترجم) کال نیوپورت
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1401
200000 ریال 160000 ریال
ناشر: علمی سنا - خرداد 1399
890000 ریال
ناشر: علمی سنا وابسته به شرکت علمی انتشاراتی سنا - اسفند 1401
3880000 ریال
هرولددبلیو واکر، بهرام کمره ای (مترجم)، ناهید خوشناموند (مترجم)، فرامرز عظیمی (مترجم) هرولددبلیو واکر
ناشر: سلول - اسفند 1401
680000 ریال
ادریس حسین زاده، فرامرز عظیمی ادریس حسین زاده
ناشر: خانیران - آبان 1393
85000 ریال
ناشر: علمی سنا - اسفند 1394
500000 ریال
فرامرز عظیمی (تهیه کننده) فرامرز عظیمی (تهیه کننده)
ناشر: علمی سنا - مهر 1396
200000 ریال
ناشر: علمی سنا - مهر 1396
200000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد