ترتیب بر اساس:
حبیب ضیغمی، فخری حقی، ناهید کرامتی، فهیمه حاجی احمدی حبیب ضیغمی
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1392
250000 ریال
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
ژئو بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی (مقدمه) ژئو بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1389
250000 ریال
جورج فردریک بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) جورج فردریک بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1389
250000 ریال
ژئو بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی (مقدمه) ژئو بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1389
239000 ریال
حبیب ضیغمی (مترجم)، داود اسماعیلی (مترجم)، بهاره حاجی خانی (مترجم)، فخری حقی (ویراستار)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) حبیب ضیغمی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - تیر 1387
99000 ریال
کارن س کارول، ژئو بروکس، حبیب ضیغمی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی(مقدمه) کارن س کارول
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1392
1300000 ریال
استفن ریدل، استفن ای مورس، حبیب ضیغمی (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم) استفن ریدل
ناشر: اندیشه رفیع - خرداد 1399
180000 ریال
جورج فردریک بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، داود اسماعیلی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، فخری حقی (ویراستار)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) جورج فردریک بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - آذر 1388
250000 ریال
حبیب ضیغمی (مترجم)، داود اسماعیلی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، فخری حقی (ویراستار)، کیومرث قاضی سعیدی (مقدمه) حبیب ضیغمی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع، نسل فردا - اسفند 1388
179000 ریال
شقایق انوری، حبیب ضیغمی، فخری حقی، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) شقایق انوری
ناشر: اندیشه رفیع - شهریور 1388
99000 ریال
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1398
150000 ریال
ناشر: اطمینان - شهریور 1393
239000 ریال
پاتریک مورای، مایکل فالر، کن.اس روزنتال، حبیب ضیغمی (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم) پاتریک مورای
ناشر: اطمینان - شهریور 1393
270000 ریال
ژئو بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) ژئو بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - 1393
250000 ریال
ژئو بروکس، کارن س کارول، حبیب ضیغمی (مترجم)، مسعود آل بویه (مترجم)، فخری حقی (مترجم)، کیومرث قاضی سعیدی (زیرنظر) ژئو بروکس
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1392
250000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد