ترتیب بر اساس:
محمدعلی گودرزی، فاطمه امانی محمدعلی گودرزی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران - آبان 1395
350000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
فاطمه امانی فاطمه امانی
ناشر: برگزیده - 1386
55000 ریال
ناشر: فراز اندیش سبز - اردیبهشت 1399
300000 ریال
فاطمه امانی فاطمه امانی
ناشر: دفتر نشر برگزیده - دی 1387
10000 ریال
کاظم مقدم، حبیش بن ابراهیم تفلیسی، فاطمه امانی (مترجم) کاظم مقدم
ناشر: مصطفی - 1383
20000 ریال
حبیش بن ابراهیم تفلیسی، فاطمه امانی (گردآورنده) حبیش بن ابراهیم تفلیسی
ناشر: قدس - دی 1384
27500 ریال
حبیش بن ابراهیم تفلیسی، فاطمه امانی حبیش بن ابراهیم تفلیسی
ناشر: قدس - دی 1384
27500 ریال
پابلو نرودا، فاطمه امانی (مترجم)، کارن آرمنویچ خاچاتورف (گردآورنده) پابلو نرودا
ناشر: آزاد مهر - مهر 1385
15000 ریال
مجید جمشیدیان مجاور، فاطمه امانی، سعیده اجاقی (ویراستار)، نصیبه پورفاتح (ویراستار)، سمیرا میرنظامی (ویراستار) مجید جمشیدیان مجاور
ناشر: آموزش کشاورزی وابسته به معاونت آموزشی وترویج کشاورزی - تیر 1402
ناشر: بیهق کتاب - بهمن 1394
110000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد