محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
مرضیه سلطانخواه، انسیه اسدیان (ویراستار)، مرجان حسینی (گرافیست)، فائزه شکوری (تصویرگر) مرضیه سلطانخواه
ناشر: مبتکران، پیشروان - دی 1393
220000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
950000 ریال 855000 ریال
بابک بامداد، احمد اصغرزاده، حسین صادق نژاد، یدالله اکرمی، ابوالقاسم کاظم زاده، رامین تسوجی زاده، پروانه فیروزآبادی، محمدرضا شاه حاتمی، مهدی شایان، فائزه شکوری (تصویرگر) بابک بامداد
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - آذر 1390
65000 ریال
لیلا ژاله خاکی، ساینا یکانی (گرافیست)، فائزه شکوری (گرافیست)، رضا مرادی (گرافیست) لیلا ژاله خاکی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - دی 1390
35000 ریال
دپارتمان علمی مرآت، فائزه شکوری (گرافیست)، رضا مرادی (گرافیست)، ساینا کانی (گرافیست) دپارتمان علمی مرآت
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - دی 1390
22500 ریال
مهدی مظلوم شایان، فائزه شکوری (تصویرگر) مهدی مظلوم شایان
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - شهریور 1391
100000 ریال
بابک بامداد، حسین صادق نژاد (بازنویسی)، فائزه شکوری (تصویرگر) بابک بامداد
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - شهریور 1391
100000 ریال
بابک بامداد، حسین صادق نژاد (بازنویسی)، فائزه شکوری (تصویرگر) بابک بامداد
ناشر: موسسه فرهنگی هنری نوآوری های آموزشی مرآت دانش - مهر 1391
100000 ریال
علیرضا کوهزادی هیکویی، آزاده امیدمهر (ویراستار)، علی سلطانی گردفرامرزی (زیرنظر)، فائزه شکوری (گرافیست) علیرضا کوهزادی هیکویی
ناشر: مبتکران - بهمن 1393
90000 ریال
فائزه شکوری (تصویرگر) فائزه شکوری (تصویرگر)
ناشر: مبتکران - آذر 1392
120000 ریال
شیرین فراهانی، مینا غلامپور (ویراستار)، ریحانه فراهانی نیک (ویراستار)، غلامعلی محمودزاده (زیرنظر)، فائزه شکوری (گرافیست) شیرین فراهانی
ناشر: مبتکران - بهمن 1393
120000 ریال
پروانه رحمانی، بنفشه فاضلی (ویراستار)، علی جعفری ندوشن (زیرنظر)، فائزه شکوری (گرافیست) پروانه رحمانی
ناشر: مبتکران - بهمن 1393
110000 ریال
کاظم تبرایی، ندا درودیان (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، محمود نصیری (زیرنظر)، فائزه شکوری (گرافیست) کاظم تبرایی
ناشر: مبتکران - بهمن 1393
120000 ریال
حسام امینی، زهرا رزمجو، فائزه شکوری (گرافیست) حسام امینی
ناشر: مبتکران - بهمن 1393
60000 ریال
زهرا شکری، آزاده امیدمهر (ویراستار)، علی سلطانی گردفرامرزی (زیرنظر)، فائزه شکوری (گرافیست) زهرا شکری
ناشر: مبتکران - بهمن 1393
60000 ریال
رضا عباسی اصل، ندا درودیان (ویراستار)، مرضیه اقتداری (ویراستار)، محمود نصیری (زیرنظر)، فائزه شکوری (گرافیست) رضا عباسی اصل
ناشر: مبتکران - بهمن 1393
60000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد