ترتیب بر اساس:
بروس کوهن، غلامعباس توسلی (مترجم) بروس کوهن
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 22 فروردین 1401
1830000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
غلامعباس توسلی غلامعباس توسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 مرداد 1400
1700000 ریال
بروس کوین، غلامعباس توسلی (مترجم)، رضا فاضل (مترجم) بروس کوین
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 7 آبان 1385
450000 ریال
غلامعباس توسلی غلامعباس توسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 2 دی 1398
280000 ریال
کالوین لارنس، غلامعباس توسلی (مترجم)، رضا فاضل (مترجم) کالوین لارنس
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 مرداد 1391
60000 ریال
ایروینگ زیتلن، غلامعباس توسلی (مترجم) ایروینگ زیتلن
ناشر: قومس - 13 اردیبهشت 1390
200000 ریال
غلامعباس توسلی غلامعباس توسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 30 فروردین 1388
280000 ریال
غلامعباس توسلی غلامعباس توسلی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 29 آذر 1385
250000 ریال
غلامعباس توسلی، حسن محدثی، سعید معدنی، ایرج ساعی ارسی، سیدمحمد ثقفی، عالیه شکربیگی غلامعباس توسلی
ناشر: جامعه شناسان - 14 اردیبهشت 1389
1420000 ریال
فرانسیس فوکویاما، غلامعباس توسلی (مترجم) فرانسیس فوکویاما
ناشر: شرکت حکایت قلم نوین - 9 اردیبهشت 1386
16000 ریال
غلامعباس توسلی غلامعباس توسلی
ناشر: جامعه شناسان - 27 خرداد 1393
1360000 ریال
آبفونسو بوررو، رضا فاضلی (مترجم)، غلامعباس توسلی (مترجم) آبفونسو بوررو
ناشر: علم - 20 مهر 1387
1350000 ریال
غلامعباس توسلی غلامعباس توسلی
ناشر: علم - 3 آذر 1398
1850000 ریال
غلامعباس توسلی غلامعباس توسلی
ناشر: شرکت حکایت قلم نوین - 15 اسفند 1386
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد