ترتیب بر اساس:
محمود مهرمحمدی، غلامرضا کیانی محمود مهرمحمدی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 مهر 1398
170000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 1399
130000 ریال 104000 ریال
وفا غفاریان، غلامرضا کیانی وفا غفاریان
ناشر: فرا - 26 مهر 1390
47000 ریال
غلامرضا کیانی غلامرضا کیانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 15 دی 1398
140000 ریال
وفا غفاریان، غلامرضا کیانی وفا غفاریان
ناشر: فرا - 2 بهمن 1392
79000 ریال
غلامرضا کیانی غلامرضا کیانی
ناشر: فرا - 24 مهر 1389
44000 ریال
برایان ترنر، غلامرضا کیانی، محمدرضا تاجیک (مترجم) برایان ترنر
ناشر: فرهنگ گفتمان - 1381
24000 ریال
علی موسوی، غلامرضا کیانی، رضا مهدی، غلامرضا زمانی، ابراهیم صالحی عمران، حمید یزدانیان، حسین سلمانی، رضا زنگنه مطلق، آذرچهر صحت (ویراستار) علی موسوی
ناشر: دانشگاه فنی و حرفه ای - 26 مرداد 1398
محمدرفیع ضیایی (گردآورنده)، غلامرضا کیانی (گردآورنده) محمدرفیع ضیایی (گردآورنده)
ناشر: موسسه کتاب چرخ فلک - 23 فروردین 1389
20000 ریال
غلامرضا کیانی(گردآورنده)، محمدرفیع ضیایی(تصویرگر) غلامرضا کیانی(گردآورنده)
ناشر: موسسه کتاب چرخ فلک - 10 اسفند 1398
100000 ریال
غلامرضا کیانی غلامرضا کیانی
ناشر: رهنما - مرداد 1397
200000 ریال
غلامرضا کیانی غلامرضا کیانی
ناشر: فرا - اسفند 1397
95000 ریال
غلامرضا کیانی غلامرضا کیانی
ناشر: رهنما - تیر 1397
200000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد