ترتیب بر اساس:
جوالن پاترسون، لی ویلیامز، علی نیلوفری (مترجم) جوالن پاترسون
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 9 آبان 1400
1100000 ریال
استیو برنز، هالی برنز، موسسه ترجمیک (مترجم) استیو برنز
ناشر: آدینه - 1 بهمن 1401
560000 ریال 504000 ریال
ویندی درایدن، مصطفی تبریزی (مترجم)، علی نیلوفری (مترجم) ویندی درایدن
ناشر: دانژه - 1389
300000 ریال
میشل ج. کراسک، علی نیلوفری (مترجم) میشل ج. کراسک
ناشر: کتاب ارجمند - مرداد 1395
160000 ریال
دونالدروی کاثرال، مصطفی تبریزی (مترجم)، اسداله ویسی (مترجم)، علی نیلوفری (مترجم) دونالدروی کاثرال
ناشر: فراروان - 21 خرداد 1393
130000 ریال
سوزان هاوارد، مصطفی تبریزی (مترجم)، علی نیلوفری (مترجم) سوزان هاوارد
ناشر: دانژه - 23 آذر 1388
300000 ریال
جورج استریکر، علی نیلوفری (مترجم) جورج استریکر
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - مهر 1394
90000 ریال
روبرت ای ووبلدینگ، علی نیلوفری (مترجم) روبرت ای ووبلدینگ
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - خرداد 1395
200000 ریال
دیوید روزنهان، مارتین سلیگمن، الاین والکر، رضا رستمی (مترجم)، علی نیلوفری (مترجم)، مینا قبادی (مترجم)، آزاد ثابتی (ویراستار) دیوید روزنهان
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 1391
530000 ریال
کریستوفر.ا کارنی، علی نیلوفری (مترجم) کریستوفر.ا کارنی
ناشر: کتاب ارجمند - 21 خرداد 1392
120000 ریال
دیوید جی کین، علی نیلوفری (مترجم) دیوید جی کین
ناشر: کتاب ارجمند - 31 فروردین 1394
100000 ریال
بروس ای ومپولد، علی نیلوفری (مترجم)، عبدالله پوری (مترجم) بروس ای ومپولد
ناشر: کتاب ارجمند - 15 اردیبهشت 1392
55000 ریال
لین کلارک، رضا رستمی (مترجم)، علی نیلوفری (مترجم)، نفیسه ساورسفلی (ویراستار) لین کلارک
ناشر: تبلور - 13 آبان 1388
95000 ریال
مارک اشتاین برگ، سیگفرید اوتمر، نفیسه ساور، رضا رستمی (مترجم)، علی نیلوفری (مترجم) مارک اشتاین برگ
ناشر: تبلور - 3 آذر 1387
32500 ریال
لین کلارک، رضا رستمی (مترجم)، علی نیلوفری (مترجم)، نفیسه ساورسفلی (ویراستار) لین کلارک
ناشر: تبلور - 20 خرداد 1388
140000 ریال
ویلیام جوزف دوئرتی، سوزان مک دانیل، علی نیلوفری (مترجم)، کژال الله مرادی (ویراستار) ویلیام جوزف دوئرتی
ناشر: ارجمند - 14 اردیبهشت 1390
120000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد