ترتیب بر اساس:
برتولت برشت، علی عبداللهی (مترجم)، علی غضنفری (مترجم)، هانا آرنت(مقدمه) برتولت برشت
ناشر: گل آذین - آبان 1402
2300000 ریال 2070000 ریال
جیسون فانگ، نسرین امامی (مترجم) جیسون فانگ
ناشر: آدینه - 1400
200000 ریال 160000 ریال
علی غضنفری (شاعر) علی غضنفری (شاعر)
ناشر: نشر ثالث - مهر 1396
350000 ریال 315000 ریال
دانیل گلمن، علی غضنفری (مترجم) دانیل گلمن
ناشر: اطلاعات - اردیبهشت 1388
30000 ریال
ناشر: دلیل ما - اسفند 1395
160000 ریال
علی غضنفری، علی محمد عالیقدر (ویراستار) علی غضنفری
ناشر: اسوه - اسفند 1388
50000 ریال
اریش فولات، الکساندر یونک، علی غضنفری (مترجم)، آراسته بیداربخت (ویراستار) اریش فولات
ناشر: آوای کلار - خرداد 1389
90000 ریال
علی غضنفری علی غضنفری
ناشر: آوای کلار - آذر 1389
50000 ریال
گوتفرید کلر، علی غضنفری (مترجم) گوتفرید کلر
ناشر: آوای کلار - شهریور 1391
26000 ریال
علی غضنفری علی غضنفری
ناشر: نگاه آشنا - دی 1393
80000 ریال
ناشر: مارینا - بهمن 1392
250000 ریال
ناشر: مارینا - بهمن 1392
250000 ریال
علی غضنفری علی غضنفری
ناشر: آوای کلار - خرداد 1395
50000 ریال
علی غضنفری علی غضنفری
ناشر: آوای کلار - خرداد 1395
55000 ریال
علی غضنفری علی غضنفری
ناشر: آوای کلار - خرداد 1395
55000 ریال
علی غضنفری علی غضنفری
ناشر: آوای کلار - خرداد 1395
52000 ریال
نمایش 1 - 15 از 41 مورد