ترتیب بر اساس:
لورن بلکستر، کریستینا هیوز، ملکم تایت، عیسی ابراهیم زاده (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا سرمدی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) لورن بلکستر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 24 دی 1400
1100000 ریال 990000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
علی صلح جو علی صلح جو
ناشر: نشر مرکز - 28 فروردین 1401
980000 ریال 882000 ریال
ناشر: نشر مرکز - 12 آبان 1401
418000 ریال 376200 ریال
علی صلحجو علی صلحجو
ناشر: نشر مرکز - 13 مرداد 1399
620000 ریال 558000 ریال
ویلیام ج سامارین، لطیف عطاری (مترجم)، هاشم بناءپور (ویراستار)، علی صلحجو (ویراستار) ویلیام ج سامارین
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 25 فروردین 1389
90000 ریال
لیندافریل انیس، علی صلحجو (مترجم)، احمد سمیعی (ویراستار) لیندافریل انیس
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 13 اسفند 1387
50000 ریال
علی صلح جو علی صلح جو
ناشر: نشر مرکز - 12 اردیبهشت 1400
495000 ریال
آلفرد هوهنه گر، علی صلح جو (مترجم) آلفرد هوهنه گر
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 5 مرداد 1393
495000 ریال
محمود علیمحمدی، علی صلحجو (ویراستار) محمود علیمحمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 25 آذر 1399
430000 ریال
سایدل، مک موردی، حسین وثوقی (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) سایدل
ناشر: رهنما - 8 مهر 1391
450000 ریال
محمدرضا بهاری (ویراستار)، علی صلح جو (زیرنظر)، محمدرضا بهاری (زیرنظر)، شهرناز اعتمادی (زیرنظر)، هومن عباسپور (زیرنظر) محمدرضا بهاری (ویراستار)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 7 دی 1392
35000 ریال
محمود علیمحمدی (ویراستار)، علی صلحجو (ویراستار)، بهروز عزبدفتری(گردآورنده) محمود علیمحمدی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 خرداد 1399
230000 ریال
محمدرضا نصیری، علی صلحجو (ویراستار) محمدرضا نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - 16 اردیبهشت 1391
135000 ریال
مت رابرتس، بهروز ژاله دوست ثانی (مترجم)، ابوالفضل فراهانی (مترجم)، محمدرضا اسد (مترجم)، علی صلحجو (ویراستار) مت رابرتس
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 اردیبهشت 1400
350000 ریال
محمدرضا رمضانپور، بهمن تاروردی زاده (ویراستار)، علی صلحجو (ویراستار) محمدرضا رمضانپور
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 اردیبهشت 1392
39000 ریال
نمایش 1 - 15 از 29 مورد