ترتیب بر اساس:
وادی حداد، الکساندرا دراکسلر، محمدرضا سرکارآرانی (مترجم)، علی رضا مقدم (مترجم) وادی حداد
ناشر: نشر نی - آذر 1386
98000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
دیوید ری، محمدرضا سرکارآرانی (مترجم)، علی رضا مقدم (مترجم)، زهرا شهبازی (ویراستار) دیوید ری
ناشر: منادی تربیت - اردیبهشت 1387
15000 ریال
نیکوس کاراکاپیلیدیس، علیرضا مقدم (مترجم) نیکوس کاراکاپیلیدیس
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - مرداد 1395
136000 ریال
علیرضا مقدم علیرضا مقدم
ناشر: دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، موسسه چاپ و انتشارات - بهمن 1396
180000 ریال
محمدرضا مقدم، مجتبی طرازنده، علی رضا مقدم محمدرضا مقدم
ناشر: صبورا - فروردین 1391
50000 ریال
پاسی سالبرگ، علیرضا مقدم (مترجم) پاسی سالبرگ
ناشر: مرآت - اسفند 1393
75000 ریال
حمید نبی لو، علیرضا مقدم، امنیه نبی لو حمید نبی لو
ناشر: فارسیران
100000 ریال
ناشر: نباتی - اسفند 1397
450000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد