ترتیب بر اساس:
آزیتا محمودپور، کبری محمودی (ویراستار)، علی ابوالحسنی(گرافیست) آزیتا محمودپور
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 7 فروردین 1401
1750000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 2 شهریور 1402
550000 ریال 440000 ریال
آزیتا محمودپور، کبری محمودی (ویراستار)، علی ابوالحسنی(گرافیست) آزیتا محمودپور
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 22 آبان 1400
1100000 ریال
ناشر: دانش و اندیشه معاصر - 2 مهر 1399
1200000 ریال
گرگ مک کیون، علی ابوالحسنی (مترجم) گرگ مک کیون
ناشر: مون - 5 اسفند 1400
1200000 ریال
مل رابینز، صدرا صمدی دزفولی (مترجم)، علی ابوالحسنی (مترجم) مل رابینز
ناشر: مون - 5 آبان 1400
1320000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 19 خرداد 1399
180000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 19 خرداد 1399
180000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 1394
420000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 22 اسفند 1391
100000 ریال
علی محمد پشت دار، علی ابوالحسنی (ویراستار) علی محمد پشت دار
ناشر: دانشگاه پیام نور - 12 خرداد 1399
240000 ریال
علی ابوالحسنی علی ابوالحسنی
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 19 خرداد 1399
260000 ریال
جان فارندن، حسین دانشفر (مترجم)، مجید رضایی راد (ویراستار)، شاهده سعیدی (ویراستار)، محمدکاظم بهنیا (ویراستار)، محمود صداقت (ویراستار)، علی ابوالحسنی(گرافیست) جان فارندن
ناشر: مدرسه - 30 مهر 1398
300000 ریال
علی ابوالحسنی علی ابوالحسنی
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 19 خرداد 1399
200000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 19 خرداد 1399
240000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران - 1383
160000 ریال
نمایش 1 - 15 از 45 مورد