ترتیب بر اساس:
جیم هورن، علیرضا فیض بخش (مترجم) جیم هورن
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، انتشارات علمی - 6 اسفند 1392
80000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 405000 ریال
علیرضا فیض بخش علیرضا فیض بخش
ناشر: سرافراز - 23 فروردین 1390
20000 ریال
علیرضا فیض بخش (گردآورنده) علیرضا فیض بخش (گردآورنده)
ناشر: سیدمحمدحسین بنی طباء - 22 فروردین 1394
130000 ریال
علیرضا فیض بخش علیرضا فیض بخش
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی - بهمن 1397
ناشر: سرافراز - 11 خرداد 1390
20000 ریال
ناشر: سرافراز - 23 فروردین 1390
30000 ریال
ناشر: سرافراز - 23 فروردین 1390
34000 ریال
علیرضا فیض بخش علیرضا فیض بخش
ناشر: سرافراز - 11 خرداد 1390
30000 ریال
علیرضا فیض بخش، حکیم فرجی، امیرحسین محسن صرافی علیرضا فیض بخش
ناشر: سرافراز - 5 دی 1390
40000 ریال
علیرضا فیض بخش علیرضا فیض بخش
ناشر: سرافراز - 12 آذر 1390
50000 ریال
ریچارد.جی هامیلتون، شیلا هامیلتون، علیرضا فیض بخش (مترجم)، وحید محمدرضایی (مترجم)، امیرحسین محسن صرافی (مترجم) ریچارد.جی هامیلتون
ناشر: سرافراز - 12 آذر 1390
30000 ریال
علیرضا فیض بخش علیرضا فیض بخش
ناشر: موسسه کار و تامین اجتماعی - بهمن 1397
علیرضا فیض بخش علیرضا فیض بخش
ناشر: سرافراز - 5 تیر 1390
30000 ریال
ناشر: سرافراز - 17 آبان 1390
40000 ریال
ناشر: سرافراز - 17 آبان 1390
40000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد