ترتیب بر اساس:
سیدابوالقاسم خوئی، علیرضا سعید (مترجم) سیدابوالقاسم خوئی
ناشر: خرسندی - مهر 1394
850000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 17 اسفند 1400
250000 ریال 200000 ریال
سیدابوالقاسم خوئی، علیرضا سعید (مترجم) سیدابوالقاسم خوئی
ناشر: خرسندی - آبان 1394
700000 ریال
نرگس پروازی ایزدی، محمد دشتی، حسین واثقی، محمدهادی معرفت، مرتضی کریمی نیا، محمد صادقیان هرات، علیرضا سعید، زهره حسینی آهق، سیده رقیه میرابوالقاسمی، فریده سعیدی نرگس پروازی ایزدی
ناشر: کتاب مرجع - 31 خرداد 1389
95000 ریال
علیرضا سعید (مترجم) علیرضا سعید (مترجم)
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 28 شهریور 1388
132000 ریال
کریستف هاوس ویرت، اینیگو موخیکا، علی سلمانی (مترجم)، مهدی مداحی (مترجم)، علیرضا سعید (مترجم)، ایمان فتحی (مترجم)، عبدالرضا کاظمی (مترجم)، وجیهه ورزنده (مترجم) کریستف هاوس ویرت
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان - 23 مهر 1399
1140000 ریال
ناشر: خرسندی - مرداد 1396
320000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد