ترتیب بر اساس:
الیزابت پاپازوگلو، آراویند پارتاساراسی، عظیم اکبرزاده خیاوی (مترجم)، سیدابراهیم علوی (مترجم)، مائده کوهی مفتخری اصفهانی (مترجم)، حسن ابراهیمی شاهم آبادی (مترجم) الیزابت پاپازوگلو
ناشر: سیدابراهیم علوی - بهمن 1392
230000 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
سولابهاکی. کولکارنی، عظیم اکبرزاده خیاوی (مترجم)، مهری مرتضوی (مترجم)، زهرا صفاری (مترجم)، مریم فرحناک (مترجم)، محسن چیانی (مترجم) سولابهاکی. کولکارنی
ناشر: عظیم اکبرزاده - بهمن 1392
200000 ریال
ماریو پالیارو، عظیم اکبرزاده خیاوی (مترجم)، سیدابراهیم علوی (مترجم)، مائده کوهی مفتخری اصفهانی (مترجم)، حسن ابراهیمی شاهم آبادی (مترجم) ماریو پالیارو
ناشر: سیدابراهیم علوی - مهر 1392
150000 ریال
عظیم اکبرزاده خیاوی، سوسن خسرویار، مهری مرتضوی عظیم اکبرزاده خیاوی
ناشر: عظیم اکبرزاده - دی 1391
110000 ریال
الهام افضلی (مترجم)، حدیث خوش سودا (مترجم)، ثنا محمدپور (مترجم)، شهرزاد مرادی فرد (مترجم)، مریم اسدزاده فتحی (مترجم)، امیر حیدری نسب (مترجم)، عظیم اکبرزاده خیاوی (مترجم) الهام افضلی (مترجم)
ناشر: آموزشی تالیفی ارشدان - آذر 1401
1500000 ریال
مهدی ارجمند، هومن بهمن پور، عظیم اکبرزاده خیاوی مهدی ارجمند
ناشر: فرنام - اسفند 1393
100000 ریال
عظیم اکبرزاده خیاوی، دنیا پوی عظیم اکبرزاده خیاوی
ناشر: عظیم اکبرزاده خیاوی - دی 1394
400000 ریال
ناشر: عظیم اکبرزاده خیاوی - دی 1394
300000 ریال
هلن موئن، عظیم اکبرزاده خیاوی (مترجم) هلن موئن
ناشر: عظیم اکبرزاده خیاوی - دی 1394
500000 ریال
علی فرهنگی، عظیم اکبرزاده خیاوی علی فرهنگی
ناشر: عظیم اکبرزاده خیاوی - بهمن 1394
100000 ریال
عظیم اکبرزاده خیاوی، معصومه شیرزاد عظیم اکبرزاده خیاوی
ناشر: عظیم اکبرزاده خیاوی - خرداد 1396
400000 ریال
عظیم اکبرزاده خیاوی (مترجم)، مهری مرتضوی (مترجم) عظیم اکبرزاده خیاوی (مترجم)
ناشر: عظیم اکبرزاده خیاوی - تیر 1396
عظیم اکبرزاده خیاوی، مارال مظلومی تبریزی عظیم اکبرزاده خیاوی
ناشر: مارال مظلومی تبریزی - مرداد 1396
500000 ریال
عظیم اکبرزاده خیاوی عظیم اکبرزاده خیاوی
ناشر: عظیم اکبرزاده خیاوی - تیر 1396
500000 ریال
عظیم اکبرزاده خیاوی (گردآورنده)، فاطمه صیامی نقدهی (گردآورنده) عظیم اکبرزاده خیاوی (گردآورنده)
ناشر: عظیم اکبرزاده خیاوی - تیر 1396
300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد