ترتیب بر اساس:
عبدالله شفیع آبادی، غلامرضا ناصری عبدالله شفیع آبادی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1397
200000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - آبان، 1397
130000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: رشد - فروردین، 1397
135000 ریال
عبدالله شفیع آبادی، شکوه نوابی نژاد عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - مهر، 1397
220000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 دی، 1388
90000 ریال
ناشر: رشد - 1396
550000 ریال
جرالد کوری، عبدالله شفیع آبادی (مترجم) جرالد کوری
ناشر: جنگل، جاودانه - مهر، 1394
500000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور، 1395
100000 ریال
ناشر: کتاب فکر نو - بهمن، 1395
250000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 1393
48000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: جنگل - 1382
100000 ریال
آلن اسکلاور، لیلا اژده فر (مترجم)، عبدالله شفیع آبادی (مترجم)، محمود گودرزی (مترجم) آلن اسکلاور
ناشر: علم - 20 فروردین، 1391
75000 ریال
زهرا غلامی حیدرآبادی، مهرنوش دارینی، عبدالله شفیع آبادی (مقدمه) زهرا غلامی حیدرآبادی
ناشر: آوای نور - 21 فروردین، 1392
110000 ریال
جرالد کوری، مریم خدابخشی (مترجم)، فائزه عسکری (مترجم)، مهرنوش دارینی (مترجم)، فرناز عسکری (مترجم)، عبدالله شفیع آبادی (مقدمه) جرالد کوری
ناشر: شبنم دانش - 17 اسفند، 1392
380000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: چهر - 1383
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد