ترتیب بر اساس:
عبدالله شفیع آبادی، غلامرضا ناصری عبدالله شفیع آبادی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 10 آذر 1401
2300000 ریال 2185000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 22 فروردین 1401
820000 ریال 779000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: رشد - 1 اسفند 1401
2000000 ریال 1900000 ریال
ناشر: رشد - 3 فروردین 1400
2600000 ریال 2470000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 اسفند 1401
800000 ریال
عبدالله شفیع آبادی، شکوه نوابی نژاد عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 6 بهمن 1401
1660000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: رشد - 15 تیر 1401
700000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 دی 1388
250000 ریال
جرالد کوری، عبدالله شفیع آبادی (مترجم) جرالد کوری
ناشر: جنگل، جاودانه - بهمن 1397
800000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: رشد - 28 آبان 1390
420000 ریال
ناشر: کتاب فکر نو - 9 تیر 1401
900000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 مرداد 1400
310000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: جنگل - 18 بهمن 1399
300000 ریال
آلن اسکلاور، لیلا اژده فر (مترجم)، عبدالله شفیع آبادی (مترجم)، محمود گودرزی (مترجم) آلن اسکلاور
ناشر: علم - 20 فروردین 1391
550000 ریال
عبدالله شفیع آبادی عبدالله شفیع آبادی
ناشر: چپر - 15 آبان 1390
50000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد